İkinci El Kitap ve Plak Alıyoruz

İlk kitle iletişim aracı, aynı zamanda bir ticari ürün olan kitap, taşıdığı kültürel değerler nedeniyle, sıradan bir “meta” olmanın ötesine geçmiştir.

Her kitap, aynı zamanda insanoğlunun zihinsel etkinliğinin bir ifadesi, akılcılığın tarihsel gelişiminin bir göstergesi olma özelliğini de sahipleniyor.

Diğer metalar gibi, aynı zamanda kültürel bir karakter de edinen kitap, kullanım amacı dahilinde biriktirilen bir ürüne dönüşüyor.

Sahaflar, tıpkı diğer ikinci el ürün alıp satanlar gibi, kullanım değerini koruduğu halde ihtiyaç fazlasına dönüşen ürünleri alıp, ona o sırada bir bilgi kaynağı olarak kullanmak isteyenlere sunmak gibi bir işlevi üstleniyorlar. Bu süreçte, belirli bir mali değeri de olan kitabın alım satımının sürdürülebilmesi için, sahaflar kendileriyle benzer işleri yapan diğer meslektaşlarıyla irtibatlı olarak, bir ikinci el kültürünün üretilmesine aracılık ediyorlar.

Zamanında alternatifi olmayan bir “kültürel ürün”, benzersiz bir teknik olarak karşımıza çıkan müzik plakları için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Aynı zamanda belirli türlerde plaklara sahip olanların koleksiyon değeri vermeleri sayesinde, tekonolojik olarak ömrünü tamamlasa bile, kimi zaman nostaljik, kimi zaman kalitesi sayesinde kıymetini korumaya devam ediyor.

Sahaflar, ikinci el kitap ve plak alıp satanlar, teknolojinin her türlü gelişimi ile daralan pazar şartlarına karşın ayakta durmaya, ikinci el ürünlerin kaybolup gitmesine, kullanım amacı dışında bir kenarda bekletilmesine, çöpe dönüşmesine engel oluyor, onları yeni kullanıcıları ile buluşturuyorlar.

Büyük bir çoğunluğu aynı zamanda birer ikinci el kullanıcısı olan sahaflar, yaptıkları işi zevkle, pazarın çoğu zaman zorlu şartlarına rağmen sürdürmeye devam ediyorlar.